PORTEFØLJE

Bamble Videregående Skole

 • Byggherre: Vestfold og Telemark Fylkeskommune
 • Entreprenør: Backe Vestfold Telemark AS
 • Størrelse: 5 000 m2 + etablering av ny energisentral for eksisterende bygg
 • Type bygg: Videregående skole
 • Entreprisestørrelse: 13 MNOK
 • Beliggenhet: Stathelle
 • Leveranseomfang: Varme, sanitær, sprinkler, trykkluft og kjøling.
 • Ferdigstilt: 2023

Sandefjord Videregående Skole

 • Byggherre: Vestfold og Telemark Fylkeskommune
 • Entreprenør: Veidekke
 • Størrelse: 46 000m2
 • Type bygg: Videregående skole
 • Entreprisestørrelse: 60 MNOK
 • Beliggenhet: Sandefjord
 • Leveranseomfang: Nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Sanitær, varme og sprinkler i nybygg. Utskifting av alt sanitær og varmeanlegg i eks. bygningsmasse fra 1956-1994.
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2023

JM Skulpturen

 • Byggherre: JM Norge AS
 • Entreprenør: JM Norge AS
 • Størrelse: 44 leiligheter, 2 000 m2 p-kjeller
 • Type bygg: Leilighetsbygg med p-kjeller
 • Entreprisestørrelse: Ca. 9 MNOK
 • Beliggenhet: Drammen
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, sprinkler, energisentral
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2022

Kvartal 30

 • Byggherre: Sandefjord Kommune
 • Entreprenør: HENT AS
 • Størrelse: ca. 4.000 m²
 • Type bygg: Nybygg og rehabilitering, omsorgsboliger og næringslokaler
 • Entreprisestørrelse: 11 MNOK
 • Beliggenhet: Sandefjord sentrum
 • Leveranseomfang: Rehabilitering av eks. bygningsmasse, samt sanitær, varme, kjøling og sprinkler i nybygg.
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2022

G14

 • Byggherre: Gråterudveien Næringspark A
 • Entreprenør: Betonmast
 • Størrelse: 6.750 m²
 • Type bygg: Kontor og næringsbygg
 • Entreprisestørrelse: 9 MNOK
 • Beliggenhet: Drammen
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2022

JM Eplegården

 • Byggherre: JM
 • Entreprenør: JM
 • Størrelse: 81 leiligheter med p-kjeller
 • Type bygg: Leiligheter med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 15 MNOK
 • Beliggenhet: Drammen
 • Leveranseomfang: Sanitær, sprinkler, tilrettelegging for fremtidig varme.
 • Ferdigstilt: 2022

Rortunet

 • Byggherre: Schage Eiendom AS
 • Entreprenør: Insenti AS
 • Størrelse: 56.000 m² fordelt på 122 leiligheter, 20.000 m² kjøpesenter og 20.000 m² parkering
 • Type bygg: Kjøpesenter med leiligheter i 5 blokker på taket
 • Entreprisestørrelse: ca. 63 MNOK
 • Beliggenhet: Slemmestad i Asker
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, kjøling, sprinkler, energisentral
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe med tilhørende tørrkjølere
 • Ferdigstilt: 2021

Spor X

 • Byggherre: Vestaksen Eiendom
 • Entreprenør: Betonmast
 • Størrelse: 6.700 m²
 • Type bygg: Kontorbygg over 10 etasjer
 • Entreprisestørrelse: 8 MNOK
 • Beliggenhet: Drammen sentrum
 • BREEAM: Outstanding
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, kjøling, sprinkler
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2021

Bamble ungdomssskole

 • Byggherre: Bamble Kommune
 • Entreprenør: Backe
 • Størrelse: 12.000 m²
 • Type bygg: Ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall
 • Entreprisestørrelse: 25 MNOK
 • Beliggenhet: Bamble
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, kjøling, sprinkler, energisentral
 • Type varme: Brønnpark m/væske/vann varmepumpe
 • Størrelse brønnpark: 6.000 m
 • Ferdigstilt: 2021

Kleiverud Skole

 • Byggherre: Holmestrand kommune
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 4.400 m²
 • Type bygg: Barneskole
 • Entreprisestørrelse: 9,6 MNOK
 • Beliggenhet: Holmestrand
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, kjøling og sprinklerarbeider
 • Type varme: Brønnpark med tilhørende væske/vann varmepumpe
 • Størrelse brønnpark: 2.500 m
 • Ferdigstilt: 2021

CLOG 2.0

 • Byggherre: COOP
 • Entreprenør: HENT
 • Størrelse: 35.000 m²
 • Type bygg: Utvidelse av hovedlager for COOP
 • Entreprisestørrelse: 25 MNOK
 • Beliggenhet: Gardermoen
 • Leveranseomfang: Sanitær og varmearbeider, utvendig bakkevarme
 • Ferdigstilt: 2020

Gamle Grendåsen Terasse

 • Byggherre: Backe Eiendom
 • Entreprenør: Backe
 • Størrelse: 36 leiligheter med parkeringsetasje
 • Type bygg: Leilighetsbygg
 • Entreprisestørrelse: 10 MNOK
 • Beliggenhet: Kongsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, sprinkler
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2020

Presterødalléen

 • Byggherre: JM
 • Entreprenør: JM
 • Størrelse: 41 leiligheter med parkeringsetasje
 • Type bygg: Leilighetsbygg
 • Entreprisestørrelse: 7 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, innstøpt sprinkler
 • Ferdigstilt: 2020

Skogro

 • Byggherre: OBOS
 • Entreprenør: Backe
 • Størrelse: 18+26 leiligheter med parkeringsetasje
 • Type bygg: Leilighetsbygg
 • Entreprisestørrelse: 6,5 MNOK
 • Beliggenhet: Færder
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, innstøpt sprinkler.
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2 byggetrinn, siste ferdigstilt 2020

Rottefella

 • Byggherre: Rottefella
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse: 5.000 m²
 • Type bygg: Kontor- og produksjonslokale for Rottefella
 • Entreprisestørrelse: 3 MNOK
 • Beliggenhet: Drammen/Lier
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2020

Horten Videregående Skole

 • Byggherre: Vestfold Fylkeskommune
 • Entreprenør: Veidekke
 • Størrelse: 18.000 m²
 • Type bygg: Videregående skole
 • Entreprisestørrelse: ca. 50 MNOK
 • BREEAM: Outstanding
 • Beliggenhet: Horten
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, kjøling, sprinkler, energisentral, gass, trykkluft
 • Type varme: Energibrønner med væske/vann varmepumpe
 • Størrelse brønnpark: 7.000 m
 • Ferdigstilt: 2019

Bertel O. Steen

 • Byggherre: Bertel O. Steen
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse: 7.600 m²
 • Type bygg: Bilbutikk og norges største bilverksted
 • Entreprisestørrelse: 7 MNOK
 • Beliggenhet: Lørenskog
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2019

Volvo Truck Center

 • Byggherre: Volvo
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse: 4.000 m²
 • Type bygg: Verksted for tungvektsbiler
 • Entreprisestørrelse: 4 MNOK
 • Beliggenhet: Gardermoen
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2019

Sentrumsbygget

 • Byggherre: Revetal Invest
 • Entreprenør: Veidekke
 • Størrelse: 
 • Type bygg: Kombinert bibliotek og Burger King
 • Entreprisestørrelse: 4,5 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2018

Jarlsø Innseilingen

 • Byggherre: 
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 50 leiligheter
 • Type bygg: Leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 11 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, sprinkler og gassarbeider
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2018

Torvparken 2

 • Byggherre: Revetal Invest
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 24 leiligheter
 • Type bygg: Leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 4,5 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2018

Kjelle helsepark

 • Byggherre: Kjelleparken
 • Entreprenør: Betonmast
 • Størrelse: 7.000 m²
 • Type bygg: Kombinert helse/kontorbygg
 • Entreprisestørrelse: 11 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og kjøling
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2017

Revetal ungdomsskole

 • Byggherre: Re kommune
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 5.500 m²
 • Type bygg: Ungdomsskole med tilhørende idrettshall
 • Entreprisestørrelse: 15 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2017

Sjøparken Agnes BT1

 • Byggherre: Agnes Invest
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 54 leiligheter
 • Type bygg: Leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 10 MNOK
 • Beliggenhet: Larvik
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2017

Roadfeeders

 • Byggherre:
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse:
 • Type bygg: Kjølelager
 • Entreprisestørrelse: 5 MNOK
 • Beliggenhet: Gardermoen
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Ferdigstilt: 2016

SG51

 • Byggherre: Storgata 51 AS
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 44 leiligheter
 • Type bygg: Rehabilitering av kontorbygg fra 1950 til leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 7 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Ferdigstilt: 2016

DSB

 • Byggherre: DSB
 • Entreprenør: OKK
 • Størrelse:
 • Type bygg: Kontorbygg med p-kjeller
 • Entreprisestørrelse: 5 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Ferdigstilt: 2015

Re omsorgsbygg

 • Byggherre: Re kommune
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 14.000 m²
 • Type bygg: Omsorgsbygg med p-kjeller
 • Entreprisestørrelse: 30 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2014

HELFO

 • Byggherre: Kjelleveien
 • Entreprenør: Bermingrud Entreprenør
 • Størrelse:
 • Type bygg: Kontorbygg
 • Entreprisestørrelse: 13 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2012