PORTEFØLJE

Horten videregående skole

 • Byggherre: Vestfold Fylkeskommune
 • Entreprenør: Veidekke
 • Størrelse: 18.000 m²
 • Type bygg: Videregående skole
 • Entreprisestørrelse: ca. 50 MNOK
 • BREEAM: Outstanding
 • Beliggenhet: Horten
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, kjøling, sprinkler, energisentral, gass, trykkluft
 • Type varme: Energibrønner med væske/vann varmepumpe
 • Størrelse brønnpark: 7.000 m
 • Ferdigstilt: 2019

CLOG 2.0

 • Byggherre: COOP
 • Entreprenør: HENT
 • Størrelse: 35.000 m²
 • Type bygg: Utvidelse av hovedlager for COOP
 • Entreprisestørrelse: 25 MNOK
 • Beliggenhet: Gardermoen
 • Leveranseomfang: Sanitær og varmearbeider, utvendig bakkevarme
 • Ferdigstilt: 2020

Gamle Grendåsen Terasse

 • Byggherre: Backe Eiendom
 • Entreprenør: Backe
 • Størrelse: 36 leiligheter med parkeringsetasje
 • Type bygg: Leilighetsbygg
 • Entreprisestørrelse: 10 MNOK
 • Beliggenhet: Kongsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, sprinkler
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2020

Presterødalléen

 • Byggherre: JM
 • Entreprenør: JM
 • Størrelse: 41 leiligheter med parkeringsetasje
 • Type bygg: Leilighetsbygg
 • Entreprisestørrelse: 7 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, innstøpt sprinkler
 • Ferdigstilt: 2020

Skogro

 • Byggherre: OBOS
 • Entreprenør: Backe
 • Størrelse: 18+26 leiligheter med parkeringsetasje
 • Type bygg: Leilighetsbygg
 • Entreprisestørrelse: 6,5 MNOK
 • Beliggenhet: Færder
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, innstøpt sprinkler.
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2 byggetrinn, siste ferdigstilt 2020

Rottefella

 • Byggherre: Rottefella
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse: 5.000 m²
 • Type bygg: Kontor- og produksjonslokale for Rottefella
 • Entreprisestørrelse: 3 MNOK
 • Beliggenhet: Drammen/Lier
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2020

Bertel O. Steen

 • Byggherre: Bertel O. Steen
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse: 7.600 m²
 • Type bygg: Bilbutikk og norges største bilverksted
 • Entreprisestørrelse: 7 MNOK
 • Beliggenhet: Lørenskog
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2019

Volvo Truck Center

 • Byggherre: Volvo
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse: 4.000 m²
 • Type bygg: Verksted for tungvektsbiler
 • Entreprisestørrelse: 4 MNOK
 • Beliggenhet: Gardermoen
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2019

Sentrumsbygget

 • Byggherre: Revetal Invest
 • Entreprenør: Veidekke
 • Størrelse: 
 • Type bygg: Kombinert bibliotek og Burger King
 • Entreprisestørrelse: 4,5 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2018

Jarlsø Innseilingen

 • Byggherre: 
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 50 leiligheter
 • Type bygg: Leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 11 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, sprinkler og gassarbeider
 • Type varme: Fjernvarme
 • Ferdigstilt: 2018

Torvparken 2

 • Byggherre: Revetal Invest
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 24 leiligheter
 • Type bygg: Leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 4,5 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2018

Kjelle helsepark

 • Byggherre: Kjelleparken
 • Entreprenør: Betonmast
 • Størrelse: 7.000 m²
 • Type bygg: Kombinert helse/kontorbygg
 • Entreprisestørrelse: 11 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og kjøling
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2017

Revetal ungdomsskole

 • Byggherre: Re kommune
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 5.500 m²
 • Type bygg: Ungdomsskole med tilhørende idrettshall
 • Entreprisestørrelse: 15 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2017

Sjøparken Agnes BT1

 • Byggherre: Agnes Invest
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 54 leiligheter
 • Type bygg: Leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 10 MNOK
 • Beliggenhet: Larvik
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2017

Roadfeeders

 • Byggherre:
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg
 • Størrelse:
 • Type bygg: Kjølelager
 • Entreprisestørrelse: 5 MNOK
 • Beliggenhet: Gardermoen
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Ferdigstilt: 2016

SG51

 • Byggherre: Storgata 51 AS
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 44 leiligheter
 • Type bygg: Rehabilitering av kontorbygg fra 1950 til leilighetsbygg med parkeringskjeller
 • Entreprisestørrelse: 7 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Ferdigstilt: 2016

DSB

 • Byggherre: DSB
 • Entreprenør: OKK
 • Størrelse:
 • Type bygg: Kontorbygg med p-kjeller
 • Entreprisestørrelse: 5 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Ferdigstilt: 2015

Re omsorgsbygg

 • Byggherre: Re kommune
 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør
 • Størrelse: 14.000 m²
 • Type bygg: Omsorgsbygg med p-kjeller
 • Entreprisestørrelse: 30 MNOK
 • Beliggenhet: Re
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2014

HELFO

 • Byggherre: Kjelleveien
 • Entreprenør: Bermingrud Entreprenør
 • Størrelse:
 • Type bygg: Kontorbygg
 • Entreprisestørrelse: 13 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider
 • Type varme: Energibrønner med tilhørende varmepumpe
 • Ferdigstilt: 2012