PÅGÅENDE PROSJEKTER

Valhall

 • Byggherre: Hinna Park Utvikling AS
 • Entreprenør: Hent AS
 • Størrelse: 55 000 m2
 • Type bygg: Kontorer og næringsbygg
 • Entreprisestørrelse: Grunnkontrakt 120.000.000 Nok
 • Beliggenhet: Stavanger
 • Leveranseomfang: Sanitær, Sprinkler, Varme, Kjøling og Co2-Gjenvinning av forbruksvann – Fjernvarme og Fjernkjøling inn til bygget leveres av Lyse
 • Byggsertifisering: BREEAM Excellent og WELL Gold – tilrettelegges for SMART by Powerhouse med ambisjonsnivå «Smart Standard»

Politistasjon Oslo Øst

 • Oppdragsgiver: Politiets Fellestjenester (PFT)
 • Entreprenør: Hent AS
 • Størrelse: 18 000 m2
 • Type bygg: Kontorer og næringsbygg
 • Entreprisestørrelse: 34,5 MNOK
 • Beliggenhet: Alnabru
 • Leveranseomfang: Sanitær, Sprinkler, Varme tilkoblet fjernvarme-leverandør, Kjøling med 2 stk. kjølemaskiner på tak
 • Byggsertifisering: BREEAM VERY GOOD

Gamlegrendåsen, byggetrinn 3

 • Byggherre: Backe Prosjekt
 • Entreprenør: Backe Vestfold Telemark AS
 • Størrelse: 4 280 m2 fordelt på 28 leiligheter, 1 350 m2 p-kjeller
 • Type bygg: Leilighetsbygg med p-kjeller
 • Entreprisestørrelse: Ca. 9 MNOK
 • Beliggenhet: Kongsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, sprinkler, energisentral
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe.

Demoboliger Langmyra Horten

 • Byggherre: Horten Kommune
 • Entreprenør: Noranergy AS / TTSS
 • Størrelse: 4 eneboliger med tilhørende brønnpark
 • Type bygg: Enebolig
 • Entreprisestørrelse: Ca. 2 MNOK
 • Beliggenhet: Horten
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, energisentral
 • Type varme: Brønnpark, væske/vann varmepumpe

Færder Energifabrikk

 • Byggherre: Vestfold og Telemark Fylkeskommune
 • Entreprenør: Noranergy AS
 • Størrelse: 250 m2 brønnpark, 60 m2 flettegjerde, 450 m2 energisentral
 • Type bygg: Videregående skole
 • Entreprisestørrelse: Ca. 2 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Brønnpark, flettegjerde, energisentral
 • Type varme: Brønnpark, væske/vann varmepumpe

Frogn Næringspark

 • Byggherre: Relog AS
 • Entreprenør: Hent AS
 • Størrelse: 2 000 m2 lager, 1 100 m2 kontorlokaler
 • Type bygg: Næringslokale
 • Entreprisestørrelse: Ca. 5 MNOK
 • Beliggenhet: Drøbak
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, sprinkler, energisentral.
 • Type varme: Luft/vann varmepumpe

ONEMED Services

 • Byggherre: OLG 1 AS v/Fabritius Gruppen AS
 • Entreprenør: Veidekke Logistikkbygg AS
 • Størrelse: 18 000 m2
 • Type bygg: Kontor-/Lagerbygg for ONEMED services.
 • Entreprisestørrelse: 17 MNOK
 • Beliggenhet: Oslo Logistikkpark Gardermoen
 • Leveranseomfang: Varme og sanitær

Prinsesse Kristinas Plass

 • Byggherre: Spjot Kristina
 • Entreprenør: 
 • Størrelse: 26 leiligheter
 • Type bygg: Leilighetsbygg
 • Entreprisestørrelse: 8 MNOK
 • Beliggenhet: Tønsberg
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme og sprinklerarbeider

Lierbyen Helsestasjon

 • Byggherre: Lier Kommune
 • Entreprenør: Strøm Gundersen AS
 • Størrelse: 740 m2
 • Type bygg: Kontorbygg
 • Entreprisestørrelse: 2,5 MNOK
 • Beliggenhet: Lierbyen
 • Leveranseomfang: Sanitær og varme

Aker Tech House

 • Byggherre: Aker
 • Entreprenør: HENT
 • Størrelse: 43.000 m²
 • Type bygg: Kontorbygg
 • Entreprisestørrelse: 66 MNOK
 • Beliggenhet: Fornebu
 • Leveranseomfang: Sanitær, varme, kjøling og sprinklerarbeider
 • Type varme: Fjernvarme